Služby

Poskytujeme tieto služby.

Zákazníkom poskytujeme kompletné služby od návrhu, dodávky materiálu, servisnej podpory až po samotnú inštaláciu.

Elektroinstalacie2

Elektroinštalácie:

 • Revízie elektrických zariadení
 • Projektová dokumentácia
 • Osvetľovacie vodiče / uzemnenie
 • Miestnosti so slaboprúdovou elektroinštaláciou (LC)
 • Výroba elektrických rozvádzačov
 • Káblové žľaby, káblové rozvody
 • Inteligentné/inteligentné inštalácie
 • Rozvody BMS
Banner

Slaboprúdové inštalácie:

 • Projektová dokumentácia
 • IT infraštruktúra, systém štruktúrovanej kabeláže
 • Optická/päticová kabeláž
 • Telekomunikačné rozvody
Poziarna signalizacia

Zabezpečovacie systémy:

Montáž a servis:

 • Projektová dokumentácia
 • Elektrická požiarna sig. EPS.
 • Domáci evakuačný rozhlas DER/HSP
 • Dochádzkové systémy / domáce videotelefóny
 • Poplachové systémy narušenia EZS, systémy kontroly prístupu
 • Kamerové systémy CCTV
 • Pohony brán / garážové brány